portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Zoeken

in cultuurtijdschriften

PUBLICATIES UIT HONDERDEN TIJDSCHRIFTEN

Al meer dan anderhalve eeuw verschijnen er artikelen over opgravingen, archeologische vondsten, bouwwerken, restauraties en andere wetenswaardigheden over cultureel erfgoed. De voorlopers van de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn reeds lang geleden begonnen om deze artikelen voor haar medewerkers in kaart te brengen. In de loop der tijd kwamen deze verwijzingen ook beschikbaar voor derden via de ABC-catalogus. Nu wordt het via cultuurtijdschriften ook mogelijk om de artikelen zelf te benaderen. Die worden opgevoerd door de verenigingen en stichtingen zelf. In eerste instantie is de site vooral gevuld met verwijzingen naar het artikel. Op termijn moeten daar ook de pdf’s bijgevoegd worden. Door middel van het ingeven van een zoekterm kunnen interessante onderwerpen gevonden en ontsloten worden.

uitgebreid zoeken
Voor wie dieper en gerichter wil zoeken is een uitgebreid zoekscherm opgenomen. Dit scherm stelt u in staat om alle opgenomen titels en artikelen te doorzoeken, termen uit te sluiten of juist collecties uit sluiten. Op deze manier kunt u uw zoekresultaten meer verfijnen. Door naast de zoekresultaten de bladen, trefwoorden en jaargangen aan te bieden kunt uw zoekresultaat verder filteren.

RECENT TOEGEVOEGD