portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

De restauratie van het Hof van Zevenbergen te 's-Hertogenbosch. De voorbereiding op de restauratie van het Hof van Zevenbergen : bouwhistorisch en bouwtechnisch vooronderzoek