portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

'Er moet een actieve, waakzame instantie zijn die de gemeenten op de vingers tikt'. Symposium over decentralisatie