portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Monumenten in gevaar door slechte restauraties en onvoldoende onderhoud; rapport Rekenkamer over Monumentenzorg