portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Een miskend monument; de Teekenschool voor Nuttige en Beeldende Kunsten (1904) en Ambachtsschool te Roermond (1908)