portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

'Het beeld completeren zonder de geschiedenis te vervalsen' : restauratie van Majolica-tableaus bij Tichelaar in Makkum