portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht verleent in 1629 geldelijke steun aan Isabella van Spanje bij de pogingen 's-Hertogenbosch te ontzetten