portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Kleurrijke stoet van 200 ruiters begeleidt Willem II naar de stad; Koninklijk bezoek van 150 jaar geleden.