portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

". . . nogal opmerkenswaardig". Over een oorkonde uit 1464