portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Algemeen ziekenhuis op de Coehoornsingel. deel uitmakend van het Oude en Nieuwe Gasthuis 19 maart - 5 mei 1945