portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Philipp van Gorcum (Gercken), een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670