portaal tijdschriften

cultuurtijdschriften.nl

Afscheidsrede, uitgesproken door de voorzitter van de vereniging "Vrienden van het Zuiderzeemuseum" tijdens het officiële afscheid van drs. G.R. Kruissink als directeur van het rijksmuseum "Zuiderzeemuseum"